COOKIEBELEID

Bij het aanbieden van elektronische diensten en/of producten maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst. De cookies worden gebruikt om internetgedrag (klikgedrag) van bezoekers te analyseren voor het verbeteren van onze dienstverlening en websitegebruik.

Tracking cookies

Wij verzamelen gegevens om een beter inzicht te krijgen van websitebezoekers, zodat wij onze dienstverlening hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van cookies om het gedrag van websitebezoekers vast te stellen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Google Analytics

Wij gebruiken de dienst Google Analytics om cookies te plaatsen op onze website. Deze dienst helpt FRIS & VITAAL om een beeld te krijgen van de manier waarop websitebezoekers de website gebruiken. De informatie wordt door het IP-adres van je computer opgeslagen in servers van Google. Meer informatie hierover kun je lezen in het privacybeleid van Google en privacybeleid van Google Analytics.

Beveiliging en bewaartermijnen

FRIS & VITAAL neemt passende maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik. Enkel noodzakelijke personen hebben toegang tot je persoonsgegevens, die afgeschermd en gecontroleerd worden. Je persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en in functie van onze onderlinge relatie.

Inzage, correctie en verwijdering

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je als betrokkene/websitebezoeker een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage, verwijdering, correctie, verzet en het klachtrecht. Je kunt je rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de e-mail of het contactformulier. Als je een klacht hebt over de wijze waarop wij met privacy omgaan, kunt je ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.

Derden

In het geval wij gebruik maken van derde partijen om persoonsgegevens te verwerken, zullen wij met die partij een verwerkersovereenkomst aangaan. FRIS & VITAAL verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden, zonder je uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te hebben verkregen.

Wanneer via de website van FRIS & VITAAL, wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website van FRIS & VITAAL.

Bij uitzondering moeten wij soms je persoonsgegevens zonder je toestemming vrijgeven, bijvoorbeeld als wij daartoe een gerechtelijk bevel ontvangen of wanneer wij aan dwingende wet- of regelgeving moeten voldoen. Wij zullen zo goed mogelijk proberen je van dergelijke situaties vooraf te informeren.

Social media

Op onze website zijn buttons opgenomen van social media. Deze werken door middel van stukjes code die van die media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Dit wordt gebruikt om de websitebezoeker te herkennen wanneer deze ingelogd is op een sociale netwerk. Voor de cookies, die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven, zoals Facebook en Instagram. Hou er rekening mee dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Stel hier je vraag